Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

Can You Really Recondition an Old Battery?

Recondition used batteries and recycling them can not only generate income, but also help protect the environment. The market prospect is very large. Lead-acid batteries are a kind of reserve power supply that is widely used today, and various batteries are used in various fields such as vehicles, ships, railways, mines, and communications. In fact, most of the old batteries that have a long life span can be revive. If 70-80% of the batteries are revive and put into use for a cycle, what a huge market it will be! The original battery recondition is maintained by adding distilled water, but it cannot solve the problem fundamentally. This technology adopts the method of adding chemical raw materials, so that the revive battery can be used for more than one and a half years.

.Батарейканы жана колдонулган батарейкаларды гана пайда эмес, кайра иштетүү, ошондой эле айлана-чөйрөнү коргоого жардам берет. Базар келечек абдан чоң болуп саналат. Коргошун кислотасы батарейки учурда көп колдонулган камдык бийликтин бир түрү болуп саналат жана ар кандай батареяларды, мисалы, транспорт каражаттарын, кемелер жана темир жол магистралдарын, шахталарда жана байланыш сыяктуу ар түрдүү тармактарда колдонулат. Негизи, узун өмүргө ээ эски батареялары көпчүлүгү калыбына келтирилиши мүмкүн. 70 мезгилдин ичинде Батареяны 80% кайра жандандыруу жана кызмат салып турган болсо, анда эмне үчүн абдан чоң базар болот деп! Баштапкы батареянын repackaging спиртке суу кошуп, сакталып турат, бирок, ал түп-тамырынан маселени чече албайт. Бул технология жандандыр батарейканын дагы бир жарым жыл эмес колдонулушу мүмкүн, ошондуктан, химиялык чийки заттын кошумча ыкмасын тандайт.

Rekonditionering och återvinning av använda batterier kan inte bara generera intäkter utan kan också bidra till att skydda miljön. Marknadsperspektivet är mycket stort. Blysyrabatterier är en form av reservkraft som används i dag och olika batterier används inom olika fält som fordon, fartyg, järnvägar, gruvor och kommunikation. Faktum är att de flesta gamla batterier som har lång livslängd kan återupplivas. Om 70 till 80% av batterierna återaktiveras och tas i bruk under en cykel, vilken enorm marknad kommer det att bli! Återförpackningen av det ursprungliga batteriet upprätthålls genom att tillsätta destillerat vatten, men det kan inte lösa problemet i grunden. Denna teknik använder metoden för att lägga till kemiska råvaror, så att Revive-batteriet kan användas i mer än ett och ett halvt år.