Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

What Does Battery Recondition Do?

The premise of lithium battery recondition is that in addition to the real scrapped lithium battery, or the life has come (each battery has its own life, usually two or three years), other lithium battery failure problems can be reconditioned. For example, the capacity drop caused by the pressure difference problem is manifested as sudden power failure during the use of the lithium battery of the electric vehicle, sudden decrease in stroke, insufficient charge, and incomplete power. Battery recondition detect the problem of the lithium battery through the lithium battery voltage balance recondition instrument, and does not need to disassemble the lithium battery pack one by one. The traditional maintenance is to disassemble the battery pack for detection.

Ny fototry ny fanarenana ny bateria lithium dia ankoatry ny batterie lithium noroahina na ny fiainam-panompoana azy (ny bateria tsirairay dia manana ny fiainany manokana, mazàna na roa na telo taona), ny olana hafa mifandray amin’ny tsy fahombiazan’ny bateria lithium. Ohatra, ny fihenan’ny capacitance nateraky ny fahasamihafana misy tsindry dia mampiseho ny tenany amin’ny fahatapahan’ny herinaratra tampoka raha mampiasa batterie lithium fiara mandeha herinaratra, fihenan’ny lozam-pifamoivoizana, tsy ampy fiampangana ary tsy feno. Ny fanarenana batterie dia mamaritra ny olan’ny batterie lithium miaraka amin’ny fitaovana fanarenana ny fifandanjan’ny bateria lithium. Ny fikojakojana nentim-paharazana dia misy fanesorana ny bateria hisavoana.

Het uitgangspunt voor het terugwinnen van een lithiumbatterij is dat naast de daadwerkelijk weggegooide lithiumbatterij of de levensduur ervan (elke batterij heeft zijn eigen levensduur, meestal twee of drie jaar), andere problemen in verband met het falen van de lithiumbatterij kunnen worden hersteld. Een daling van de capaciteit veroorzaakt door een drukverschilprobleem manifesteert zich bijvoorbeeld in een plotselinge stroomuitval tijdens het gebruik van een lithiumbatterij van een elektrisch voertuig, een plotselinge afname van de verplaatsing, onvoldoende lading en onvolledig vermogen. Batterijherstel identificeert een lithiumbatterijprobleem met een hulpprogramma voor het herstellen van de spanning van de lithiumbatterij en het is niet nodig om de lithiumbatterij een voor een te demonteren. Traditioneel onderhoud omvat het demonteren van de batterij voor detectie.