Best Battery Recondition/Revive Plan Recommend

Battery Recondition  

Why Is My Battery Draining Fast And How To Revive?

First check if your phone has virtual power: fully charged at boot, then turn off the power and connect to the charger to see if it is fully charged. If there is virtual power, then turn it off and use it again to see if it will power down! And in the case of mobile phones generally no problem, these background programs are often the biggest culprit in power consumption! Check to see if the battery has a drum kit. If there is a drum kit, it means that it is not just aging, but the battery is no longer usable. For safety reasons, change the battery quickly; after using the phone for a period of time, the battery body is always hot, then Change the battery as soon as possible; if the battery has been used for a year or so, you follow the usual habits, the phone is fully charged, and the power consumption is also faster, it is likely to have begun to age.

Начните с проверки, действительно ли ваш телефон включен: при зарядке он полностью заряжен, затем выключите его и подключите к зарядному устройству, чтобы убедиться, что он полностью заряжен. Если есть виртуальный источник питания, выключите его и используйте снова, чтобы проверить, не гаснет ли он! И в случае с мобильными телефонами вообще никаких проблем, эти фоновые программы часто являются основным источником энергопотребления! Проверьте, содержит ли батарея набор ударных. Если есть комплект батарей, это означает, что речь идет не только о старении, но и о том, что батарею больше нельзя использовать. Из соображений безопасности быстро меняйте аккумулятор. После некоторого использования телефона корпус батареи всегда горячий, замените батарею как можно скорее. Если аккумулятор используется около года, если вы следуете привычным привычкам, если телефон полностью заряжен и потребление энергии также выше, вероятно, его старение началось.

Dechreuwch trwy wirio a yw’ch ffôn bron wedi’i bweru: wedi’i wefru’n llawn wrth gychwyn, yna ei ddiffodd a’i gysylltu â’r gwefrydd i weld a yw wedi’i wefru’n llawn. Os oes cyflenwad pŵer rhithwir, trowch ef i ffwrdd a’i ddefnyddio eto i weld a yw’n mynd allan! Ac yn achos ffonau symudol yn gyffredinol dim problem, y rhaglenni cefndir hyn yn aml yw’r prif gyfrifol am y defnydd o ynni! Gwiriwch a yw’r batri yn cynnwys pecyn drwm. Os oes cit batri, mae’n golygu nad yw’n ymwneud â heneiddio yn unig, ond nad yw’r batri bellach yn ddefnyddiadwy. Am resymau diogelwch, newidiwch y batri yn gyflym. Ar ôl defnyddio’r ffôn am ychydig, mae corff y batri bob amser yn boeth, newidiwch y batri cyn gynted â phosibl. Os defnyddir y batri am oddeutu blwyddyn, os dilynwch yr arferion arferol, os yw’r ffôn wedi’i wefru’n llawn ac os yw’r defnydd o ynni hefyd yn gyflymach, mae’n debygol bod ei heneiddio wedi dechrau.